Båtuppläggning

Historik

Om oss

Kontakta oss

Länkar

 

 

AB Östersjövarfvet

Bolaget som bildades 1917 drev varvsrörelse på Gästsgivarehagen. Teknisk direktör var ingenjör Gustaf Ambjörn, och merkantil chef, disponent Rutger Smith. Varvet hade två fartygsbäddar och sysselsatte 130 personer.

Första nybyggnadskontraktet tecknades med ett rederiaktiebolag under bildande i Brantevik, med arbetsnamnet Rederi AB Wera, och gällde ett lastmotorfartyg om ca 700 ton d.w.

Fartyget kölsträcktes i december 1917 och sjösattes i juni 1918 och döptes till Wera. Fartyget som levererades i oktober samma år drog en byggnadskostnad på 527 500 kronor.

Den 17/6 1917 hade Östersjövarfvet tecknat kontrakt med bankir Nils Daniel Hjort, Malmö, om byggande av två lastmotorfartyg som i stort sett var systrar till Wera. Kontraktet överläts senare på Skånska Rederi AB, och det första fartyget sjösattes i november 1918 och döptes till Nils Daniel. Då det levererades till Skånska Rederi AB den 1/3 1919 var det omdöpt till Skåne. Kontraktspriset för det första fartyget var 580 000 kronor, och för det andra 570 000 kronor. Det senare som kölsträcktes den 21/10 1918 sjösattes 21/8 1919 och döptes till Malmöhus. Det levererades i oktober samma år.

Den 12/6 1918 tecknades kontrakt med Mellansvenska Rederiet AB, Norrköping,  om leverans av ett ångfartyg på ca 1150 ton d.w. senast den …[1]
Kontraktskostnaden var 1 150 000 kronor, och bötessumman för försenad leverans fastställdes till 500 kronor/dygn. Fartyget kölsträcktes 30/6 1918 , men sjösattes först 20/2 1919. På grund av denna försening återfordrade rederiet sina inbetalningar och begärde kvarstod på fartyget. Den 31/3 hölls offentlig auktion på det icke färdigställda fartyget som återköptes av varvet för 300 000 kronor. Fartyget som var döpt till Bråbo levererades i juni 1919. Den 6/10 samma år såldes det av varvet till AB Nyman & Schultz, Stockholm, för 750 000 kronor och döptes om till C E Nyman.

Ett systerfartyg till ovanstående ångare var under byggnad då varvet den 17/11 1919 försattes i konkurs. Fartyget som döpts till Gripen köptes av Nyman & Schultz den 17/2 1920 för 800 000 kronor.

Varvets ursprungliga aktiekapital på 900 000 kronor hade våren 1919 höjts med 325 000 för att få rörelsekapital. Vid konkursen uppgick tillgångarna till 1 595 545 kronor, och skulderna till 2 415 357 kronor.


 

[1] Dessvärre har datumet fallit bort ur dokumentationen under årens lopp.

 

Fakta om Östersjövarfvets fartyg

Lev. år

Namn

Typ

Material

Reg. ton

D. W. ton

Dimensioner i meter

Effekt  IHK

Bto

Nto

Längd

Bredd

Djup

1918

Wera

m/s

Comp

445

221

700

47,0

8,5

3,7

250

1919

Nils Daniel

m/s

Comp

444

225

700

46,6

8,7

3,3

370

1919

Malmöhus

m/s

Comp

451

234

 

46,6

8,7

3,3

250

1919

Bråbo

s/s

Comp

664

344

1150

59,1

9,1

4,5

450

1920

Gripen

s/s

Comp

773

429

 

57,8

9,4

4,1

450

Källa: Varv och fartyg i Norrköping, Norrköpings stadsbibliotek.

 


WERA

283 netto regton
Längd 45,6 m
Bredd 8,7 m
Djup 3,4 m
Polar-dieselmotor
Effekt 250 IHK
Signal KBNP
Reg nr 6066
 
 
1918 byggd vid Östersjövarfvet, Norrköping för Rederi AB Brantevik, byggnadskostnad: 527.500:-
1932 i feb eldhärjat i Öresund och inbogserat till Hälsingborg och upplagt
1933 feb såld exekutivt till AB Holms Skeppsvarv för 10.000:-
samma år apr såld till Sjöfartsrådet Gustaf Eriksson, Mariehamn för 15.000:-. Efter kriget såld till Rauma, omdöpt till ASAFIN
1957 26 okt strandat 2´NV Hangö Udde med med kollast

Befälhavare: Lars H Brunk 
1918-1922
Per Ingvarsson Norén
1922-1924
Johan Alfred Månsson
1924-1932
 

Källa: Branteviks maritima museum.