Båtuppläggning

Historik

Om oss

Kontakta oss

Länkar

 

Östersjövarvet AB bildades 1994.
Huvudverksamheten idag består av service , reparation och installation inom svets/smide, el och snickeri. Vi har stor erfarenhet av arbeten i marin miljö. Tack vare den unika kunskap och erfarenhet som finns inom Östersjövarvet kan mera specialiserad verksamhet erbjudas, som exempelvis lyftkransrenovering, hisservice, farledsservice, hamnservice, och fartygsservice – t.ex. "lashing", plastning av bojar m.m. Vi har även egen tillverkning av bojbatterier, vilket också är viktigt ur miljösynpunkt.
Vi samarbetar bl.a. med Sjöfartsverket, Norrköpings hamn & stuveri, , Svitzer Sverige AB, Norrköpings kommun, NIBAB och SUAB.
 
 
Verkstadslokalerna har tidigare huserat bl.a. hamnförvaltningens grovsmedja. För tunghantering finns både travers och telfer. Det finns även en gammal hederlig ässja. Vidare finns utrustning för blästring och målning som klarar bojar i alla förekommande storlekar.
Östersjövarvet har även tillgång till egen kaj i Hamnen/Motala ström.
 
Vidare driver Östersjövarvet en båtuppläggning för fritidsbåtar, och detta sker i direkt anslutning till Östersjövarvet, som arrenderar marken av Norrköpings kommun.

 

 
 

 
Service av fyr

 

Lossning, vid Östersjövarvets kaj, av bojar för målning och tillsyn.